Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 32 (Ασκήσεις)


ΛΑΤΙΝΙΚΑ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΜΑΘΗΜΑ 32


1. Να γράψετε τη γενική και δοτική πτώση ενικού και πληθυντικού αριθμού των αρσενικών προσηγορικών ουσιαστικών της γ΄κλίσης.

2.  omnes cruciatus, salute vestra, meam mentem, tantas dimicationes: Να κλιθούν κατά ζεύγη στον αριθμό που δίνονται.


3.  Να γράψετε την αιτιατική, κλητική και αφαιρετική όλων των τριτόκλιτων θηλυκών ουσιαστικών του κειμένου στον αριθμό που βρίσκονται.

4.   multas, fortissimorum, parvi: Να σχηματίσετε και στους τρεις βαθμούς τα αντίστοιχα επιρρήματα των επιθέτων που σας δίνονται.

5. Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου, πλην των προσωπικών, στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.

6.  Να εντοπίσετε τα αποθετικά ρήματα του κειμένου και να γράψετε όλους τους τύπους της ενεργητικής φωνής.

7.      Να αναγνωρίσετε γραμματικώς τα γερούνδια.

8.      Να κλίνετε τα γερούνδια των παρακάτω ρημάτων: iaceo, accedo, propono, obicio.

9.  Nα κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα των ρημάτων «imitor» και «intueor».

10.  proponebam: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σ’ όλους τους χρόνους της οριστικής και υποτακτικής στην παθητική φωνή.

11.  potui, reliquerunt: Nα κλίνετε την υποτακτική παρατατικού των ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται.

12.  Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα γερούνδια του κειμένου.

13.  quae iacerent in tenebris omnia: Να δικαιολογήσετε την υποτακτική της πρότασης.

14.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις γενικές του κειμένου.

                                   Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος