Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 33 (Ασκήσεις)


ΛΑΤΙΝΙΚΑΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ  33

1.   Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και να δηλώσετε το γένος τους.

2.      Να κλίνετε το όνομα «dignitas» στον πληθυντικό αριθμό


3.      severis legibus: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς.

4.    Να μεταφέρετε επίθετα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη των τριών βαθμών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

5.      Να σχηματίσετε τα αντίστοιχα επιρρήματα των επιθέτων του κειμένου και στους τρεις βαθμούς, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

6.      Των τύπων του κειμένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

7.      Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων της παθητικής περιφραστικής συζυγίας του κειμένου.

8.      fuit, fecit, potest: Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων σε όλες τις εγκλίσεις.

9.    Να εντοπίσετε τους τύπους των αποθετικών ρημάτων του κειμένου και να γράψετε τους τύπους της ενεργητικής φωνής των ρημάτων αυτών.

10.  Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι όλων των ρημάτων του κειμένου και στις δύο φωνές, όπου αυτό είναι δυνατόν.

11.  Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική, αντικαθιστώντας τους τύπους του ρήματος «debeo» και τα απαρέμφατα που εξαρτώνται από αυτούς με τον αντίστοιχο τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας.

12. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς του κειμένου.

13.  Να εντοπίσετε τους τύπους που βρίσκονται σε δοτική πτώση και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο.

14.  Να εντοπίσετε τους τύπους που βρίσκονται σε αιτιατική πτώση και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο.

15.  Να εντοπίσετε τα γερουνδιακά του κειμένου και να δικαιολογήσετε τη σύνταξη τους.

16.   Να εντοπίσετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου και να προσδιορίσετε το είδος του.

                           Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος