Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 40 (Ασκήσεις)
ΛΑΤΙΝΙΚΑΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΜΑΘΗΜΑ  40


1. Να γράψετε τη γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού των θηλυκών προσηγορικών ονομάτων της γ΄ κλίσης.

2.   corpore infirmo: Να κλιθεί το ουσιαστικό μαζί  με το επίθετο στο συγκριτικό βαθμό και στους δύο αριθμούς.

3.    Να γράψετε την αιτιατική, κλητική και αφαιρετική όλων των αρσενικών ουσιαστικών του κειμένου.

4.   celerrime: Να γράψετε τους υπόλοιπους βαθμούς του επιρρήματος.

5.    Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.

6.    ire: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων και να κλίνετε τη μετοχή ενεστώτα στους δύο αριθμούς.

7.      noluit: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική όλων των χρόνων και να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα.

8.    audebat, instaret: Να κλίνετε την υποτακτική μέλλοντα των ρημάτων στη φωνή που σας δίνονται.

9.      occupata urbe: Να μετατρέψετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση.

10.  interrogatus: Να μετατρέψετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση.

11.  cum Sulla ei instaret, dixit: Να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα χρονική πρόταση σε μετοχική.

12.  meminero urbem Romam et Italiam conservavisse: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

13.  Να αναγνωρίσετε τους χρονικούς προσδιορισμούς του κειμένου.

14.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις δοτικές του κειμένου.

      15.  Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.

16.  Να γράψετε λατινικές λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τα ρήματα iudico, audio και τα ουσιαστικά senatus και mors.

                                   Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)
         

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος