Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 41 (Ασκήσεις)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΜΑΘΗΜΑ 41

    1.  Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των κυρίων ονομάτων του κειμένου στον αριθμό που βρίσκονται.

2. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των τριτόκλιτων προσηγορικών ονομάτων του κειμένου στον άλλο αριθμό και να δηλώσετε το γένος τους.


3. Των τύπων του κειμένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

4.    homo inepte: Να κλιθούν μαζί στους δύο αριθμούς.

5. Να μεταφέρετε τα επίθετα του κειμένου στους άλλους βαθμούς, στην πτώση, στο γένος και στον αριθμό που βρίσκονται.

6. Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.

7. Να σχηματίσετε τα αντίστοιχα επιρρήματα των επιθέτων του κειμένου στο θετικό βαθμό ( πλην του επιθέτου inauditus ).

8.  Να γραφούν όλοι οι τύποι της προστακτικής των ρημάτων της 2ης συζυγίας του κειμένου στη φωνή που βρίσκονται.

9.   Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων της 3ης συζυγίας του κειμένου.

10. Των αποθετικών ρημάτων του κειμένου να γραφούν οι ενεργητικοί τύποι.

11. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι όλων των ρημάτων του κειμένου και στις δύο φωνές, όπου αυτό είναι δυνατόν.

12.  Να εντοπίσετε τους τύπους που βρίσκονται σε αιτιατική και να δικαιολογήσετε την πτώση τους.

13.  Να προσδιορίσετε το είδος των απαρεμφάτων του κειμένου και να δικαιολογήσετε το χρόνο στον οποίο βρίσκονται και την πτώση του υποκειμένου τους.

14.Να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς των παραβολικών προτάσεων του κειμένου.

15. Να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς των προτάσεων του κειμένου που εκφέρονται με υποτακτική.

16. Sed antiquitatem tibi placere dicis, quod honesta et bona et modesta sit: Να μετατραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ.

17. Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο χρησιμοποιώντας ως εξάρτηση την πρόταση « Hic me admonebat »:
α. Sic vive, ut viri antique, sed sic loquere, ut viri aetatiw nostrae.
β. Id quod a C. Caesare scriptum est, habe simper in memoria et in pectore.
γ. Tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens atque inauditum.
    
        18.  Πώς μπορεί να εκφρασθεί με διαφορετικό τρόπο η έκφραση « abhinc multis annis ».

                                   Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

    

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος