Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 42 (Ασκήσεις)
ΛΑΤΙΝΙΚΑΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΜΑΘΗΜΑ  42

    1.  Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόματα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και να δηλώσετε το γένος τους.

2.   coniurationem nascentem: Να κλιθούν μαζί στους δύο αριθμούς.


3.  Να μεταφέρετε τα επίθετα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη των τριών βαθμών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

4. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των επιθέτων του κειμένου στο αρσενικό και ουδέτερο γένος του συγκριτικού βαθμού και στους δύο αριθμούς.

5.  Να σχηματίσετε και στους τρεις βαθμούς τα αντίστοιχα επιρρήματα των επιθέτων του κειμένου, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

6. Των τύπων του κειμένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των δύο αριθμών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

7.  Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων της 2ης συζυγίας του κειμένου στη φωνή που βρίσκονται.

8.   Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων της 3ης συζυγίας του κειμένου στη φωνή που βρίσκονται.

9.     confirmaverunt, dissimulent: Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων σε όλες τις εγκλίσεις.

10.   dicerent: Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται το ρήμα.

 11.    Να εντοπίσετε τις αναφορικές προτάσεις του κειμένου, να προσδιορίσετε το είδος τους και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς τους.

         12.    Να εντοπίσετε τους υποθετικούς λόγους του κειμένου.

         13.    Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις μετοχές του κειμένου.

      14.    Να προσδιορίσετε το είδος των απαρεμφάτων του κειμένου και να δικαιολογήσετε τον χρόνο στον οποίο βρίσκονται και την πτώση του υποκειμένου τους.

                                        Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος