Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 43 (Ασκήσεις)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ  43


1.  Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και να δηλώσετε το γένος τους.
2. Των ονομάτων του κειμένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
3.     minaci animo: Να κλιθούν μαζί στους δύο αριθμούς.
4.  Να μεταφέρετε τα επίθετα του κειμένου στους άλλους βαθμούς, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
5. Των επιθέτων του κειμένου να γραφούν στον άλλο αριθμό οι πλάγιες πτώσεις στο θηλυκό και ουδέτερο γένος του συγκριτικού βαθμού, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
6.    Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων της 2ης συζυγίας του κειμένου στη φωνή που βρίσκονται.
7.    Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων 3ης συζυγίας στη φωνή που βρίσκονται.
8.   Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων της 4ης συζυγίας του κειμένου σε όλες τις εγκλίσεις στη φωνή που βρίσκονται.
9.   Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι όλων των ρημάτων του κειμένου και στις δύο φωνές, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
10. veni, viderem: Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα στη φωνή που βρίσκονται.
11. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους προσδιορισμούς του κειμένου.
12. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του κειμένου.
13.  Να επισημάνετε και να δικαιολογήσετε το συντακτικό ρόλο των τύπων που βρίσκονται σε δοτική πτώση.
14.  Να προσδιορίσετε το είδος της μετοχής του κειμένου και να δικαιολογήσετε την πτώση της.
15.    Να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς των ερωτηματικών προτάσεων του κειμένου.
16.    Να αναλύσετε με δευτερεύουσα πρόταση τη μετοχή του κειμένου.
17.    Να εντοπίσετε τους υποθετικούς λόγους του κειμένου.
18.  Ego nihilaut longa servitus manet: Να μετατραπεί ο ευθύς λόγος σε πλάγιο. Να χρησιμοποιήσετε ως πρόταση εξάρτησης αυτή που επιβάλλει το νόημα του κειμένου.
19.    Να ξαναγράψετε τις παρακάτω διμελείς ευθείες ερωτήσεις κάνοντας χρήση όλων των τρόπων με τους οποίους εισάγονται οι προτάσεις αυτές στα Λατινικά:
α. Utrum mortuus est ille an vivit?
β. Utrum manebit ille an fugiet?

                             Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος