Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 45 (Ασκήσεις)ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 45
1. Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόματα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και να δηλώσετε το γένος τους.
2. Των ουσιαστικών του κειμένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών.

3.  Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς των τριτόκλιτων ουσιαστικών που σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού με κατάληξη –ium.
4.   quam rem: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς.
5.   Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.
6.   Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων 2ης και 3ης συζυγίας του κειμένου στην οριστική και υποτακτική, στη φωνή που βρίσκονται.
7.   Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα των ρημάτων της 3ης συζυγίας του κειμένου στη φωνή που βρίσκονται.
8.    deferat, defertur: Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα.
9. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι όλων των ρημάτων του κειμένου και στις δύο φωνές, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
 10.  Να μεταφερθούν οι μετοχές του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.
11. Να εντοπίσετε τους τύπους που βρίσκονται σε αφαιρετική και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο.
12.   Να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.
13.   Ποια μορφή θα πάρει ο εξαρτημένος υποθετικός λόγος του κειμένου στον ευθύ λόγο;
14.   Να μετατρέψετε τις μετοχές του κειμένου σε δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις.

                       Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος