Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 47 (Ασκήσεις)ΛΑΤΙΝΙΚΑΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 47
1.   Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και να δηλώσετε το γένος τους.
2.       Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς των τριτόκλιτων ουσιαστικών που σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού με κατάληξη –ium.

3.       aliis sermonibus: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς.
4.      Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού στα τρία γένη.
5.       Των τύπων του κειμένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού.
6.       Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων 2ης και 3ης συζυγίας του κειμένου.
7.    faceret, nolis: Να γράψετε όλους τους τύπους της προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα.
8.   Του ημιαποθετικού ρήματος του κειμένου να γράψετε όλους τους ενεργητικούς τύπους.
9.       Του ελλειπτικού ρήματος coeperat να γραφούν όλοι οι υπάρχοντες τύποι.
10. Να χαρακτηρίσετε τους ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους προσδιορισμούς του κειμένου.
11.    Να προσδιορίσετε το συντακτικό ρόλο των τύπων του κειμένου που βρίσκονται σε αιτιατική πτώση.
12.    Να προσδιορίσετε το συντακτικό ρόλο των τύπων του κειμένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση.
13.    Να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.
14.    Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τη μετοχή του κειμένου και να τη μετατρέψετε σε δευτερεύουσα επιρρηματική πρόταση. Να δικαιολογήσετε το  συντακτικό της ρόλο καθώς και την πτώση της.
15.    Να προσδιορίσετε το είδος των απαρεμφάτων του κειμένου και να δικαιολογήσετε το χρόνο στον οποίο βρίσκονται και την πτώση του υποκειμένου τους.
16. Ego, pater, cana esse malo: Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο χρησιμοποιώντας την πρόταση « Iulia respondit …» ως πρόταση εξάρτησης.

                                   Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος