Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 49 (Ασκήσεις)ΛΑΤΙΝΙΚΑΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 49
1.  Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά β΄ και γ΄ κλίσης του κειμένου στην αντίστοιχηπτώση του άλλου αριθμού και να δηλώσετε το γένος τους.
2.       unquis: Να κλιθεί στους δύο αριθμούς
.
3.       amoris mei: Να κλιθούν μαζί στους δύο αριθμούς.
4.        Να μεταφέρετε τα επίθετα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη, στο βαθμό που βρίσκονται.
5.      Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.
6.       Των τύπων του κειμένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
7.          interemptura esset: Να αντικατασταθεί χρονικά.
8.  praeripuisset, cessisset: Να αντικατασταθούν χρονικά στην οριστική και την υποτακτική.
9.          interficiendo: Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα και στις δύο φωνές.
10.    Να αντικατασταθούν χρονικά τα ρήματα της 3ης συζυγίας του κειμένου στη φωνή που βρίσκονται.
11.      Να γραφούν οι ενεργητικοί τύποι των αποθετικών ρημάτων του κειμένου.
12.      Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων του κειμένου και στις δύο φωνές.
13.   Να εντοπίσετε τα γερουνδιακά του κειμένου, να δικαιολογήσετε την πτώση τους και να εξηγήσετε αν η σύνταξη επιτρέπει την αντικατάσταση τους με γερούνδια.
14.      Να δικαιολογήσετε την πτώση των γερουνδιακών του κειμένου.
15. Να εντοπίσετε το είδος του υποθετικού λόγου του κειμένου και να προσδιορίσετε το είδος του. Ποια μορφή θα πάρει στον ευθύ λόγο;
16.      Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις μετοχές του κειμένου.
17.     Με ποιους τρόπους μπορεί να εκφραστεί ο προσδιορισμός του σκοπού στη Λατινική;

                       Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος