Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

23 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ισότητα των Δύο Φύλων (Σχεδιάγραμμα)Ισότητα των δύο φύλων


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


Διαπιστώσεις :

Παρά τη νομοθετική εξίσωση των δύο φύλων και την απόλαυση βασικών ανθρώπινων  δικαιωμάτων στις πολιτισμένες κοινωνίες , η ουσιαστική ισότητα ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα παραμένει ανεκπλήρωτος στόχος. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ακόλουθα προβλήματα:

 §   Η φροντίδα για την ανατροφή των παιδιών ανατίθεται, ως επί το πλείστον στις γυναίκες.

  §   Η οικιακή εργασία δεν αναγνωρίζεται.

§   Η γυναίκα αντιμετωπίζεται  πιο αυστηρά σε θέματα ηθικής και συμπεριφοράς.

§   Η γυναίκα βιώνει προβλήματα στον επαγγελματικό χώρο (υποτίμηση των ικανοτήτων της , δυσκολία ανέλιξης, αναρρίχησης στην ιεραρχία, κίνδυνος απόλυσης λόγω μητρότητας).

§   Τα μέσα ενημέρωσης και η διαφήμιση υποβαθμίζουν τη γυναικεία προσωπικότητα.

§   Στην πολιτική ζωή ισχύουν οι ποσοστώσεις.


Αίτια :

§ Η διατήρηση στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ανδρών.

§  Ο διαβρωτικός ρόλος των μέσων ενημέρωσης

§  Η εσφαλμένη αγωγή από την οικογένεια και το σχολείο.

§  Η έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης.


Συνέπειες :

    §   Εξάντληση και κόπωση από την πολλαπλότητα των ρόλων.

    §   Διχασμός της προσωπικότητάς της.

§   Άγχος και σύγχυση.

  §  Περιορισμός στο σπίτι κα έλλειψη δυνατοτήτων για να καταξιωθεί ή να κάνει καριέρα .(υψηλά ποσοστά ανεργίας).

   §   Σύγκρουση και αντιπαλότητα με τον ανδρικό πληθυσμό.

   §   Κρίση του θεσμού της οικογένειας.

   §   Εκμετάλλευση της γυναίκας.


Προτάσεις για πραγματική ισότητα :

§   Ισότιμη μεταχείριση των παιδιών από τους γονείς χωρίς διακρίσεις. Οι γονείς οφείλουν να αποτελούν υγιή πρότυπα.

§ Έμφαση στην ανθρωπιστική παιδεία , διότι σφυρηλατεί ανθρώπους που σέβονται και εκτιμούν ο ένας τον άλλο.

§   Βίωση της ισότητας στο σχολείο.

§   Εξασφάλιση ίσων μορφωτικών ευκαιριών σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης.

§ Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διαφώτιση του κόσμου από τα μέσα επικοινωνίας και τους διανοούμενους.

§ Διασφάλιση από την πολιτεία ίσων ευκαιριών στον επαγγελματικό χώρο και υποστήριξη της εργαζόμενης μητέρας μέσω μιας σοβαρής πολιτικής.

§ Πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης ανάμεσα στα δυο φύλλα καθώς και αμοιβαίες υποχωρήσεις .

§ Κριτική αντιμετώπιση των παραδεδομένων και αποφυγή του εγωισμού και των προκαταλήψεων από την πλευρά των ανδρών.

§ Αποβολή αυτοϋποτίμησης της γυναίκας μέσα από ενδοσκόπηση , συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή, οικονομική ανεξαρτησία αλλά και μαζική και οργανωμένη διεκδίκηση δια του φεμινιστικού κινήματος .

       
                                               Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος