Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

23 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ιστορική Μνήμη - Ιστοριογνωσία (Σχεδιάγραμμα)


Ιστορική μνήμη-Ιστοριογνωσία
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

-   Ιστορία  είναι η επιστήμη που μελετά  και ερμηνεύει τα γεγονότα  του παρελθόντος. Ανάλογα με το περιεχόμενό της διακρίνεται σε: ιστορία εθνών, τέχνης, επιστημών, πολιτική, στρατιωτική, θρησκευτική.


Αξία της ιστοριογνωσίας

-   Αποφυγή λαθών του παρελθόντος , εντοπισμός των αιτίων των σύγχρονων  προβλημάτων.

-   Γνώση παρελθόντος , ενδυνάμωση εθνικής συνείδησης , τόνωση φιλοπατρίας και εθνικής αυτογνωσίας.

-   Καλλιέργεια πνεύματος γόνιμου διεθνισμού, συνειδητοποίηση της αξίας της ειρήνης ,απαξίωση του πολέμου.

-   Μετάδοση αξιών και ιδανικών , ερεθισμάτων για δράση και δημιουργία.

-   Διεύρυνση πνευματικών οριζόντων, απομάκρυνση από προκαταλήψεις , αντίσταση την παραπληροφόρηση  και στην προπαγάνδα.

-   Η ιστορική μνήμη συνδέει τα άτομα , καλλιεργεί πνεύμα συνεργασίας.


Η άγνοια της ιστορίας

Αίτια

-   Απομάκρυνση από το βιβλίο , πνευματική ύφεση.

-   Υλισμός, καταναλωτισμός.

-   Ατομικισμός.

-   Η ειδίκευση και οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής.

-   Η αποκοπή από την παράδοση.

-   Η ανεπαρκής εκπαίδευση.

-   Η πολλαπλότητα των κοινωνικών ρόλων.

-   Η αδιαφορία και η ανωριμότητα του ατόμου.

Προτάσεις

Άτομο

Αντίσταση στον τεχνοκρατισμό, έμφαση στην πνευματικότητα , κοινωνική συνείδηση, συνειδητοποίηση της αξίας του παρελθόντος , αντίσταση στην ξενομανία.

Σχολείο

Ουσιαστική διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας , πιο ελκυστική παρουσίαση (χρήσης πολυμέσων), επισκέψεις σε ιστορικούς τόπους, εορταστικές εκδηλώσεις ουσιαστικού περιεχομένου.

Οικογένεια

Υγιή παραδείγματα , συζήτηση για μετάδοση των διδαγμάτων της ιστορίας.
Πνευματικοί άνθρωποι

Διαφώτιση, αφύπνιση της κοινής γνώμης.

Πολιτεία

Στήριξη όλων των φορέων , δημιουργία κέντρων μελέτης της ιστορίας.

Συμπέρασμα

Η ιστορία είναι δάσκαλος της ζωής , φως της αλήθειας. Ωστόσο , η πνευματική κάμψη εμποδίζει τον σύγχρονο άνθρωπο να δει τα αγαθά που προκύπτουν από την ιστοριογνωσία.

                           Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος