Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

24 Μαρ 2012

Λεξιλόγιο (Αντώνυμα)


                                                             Αντώνυμα·  αντικειμενικότητα ≠ υποκειμενικότητα, μεροληψία
·  συσκότιση            ≠ διαφάνεια, σαφήνεια, ευκρίνεια
·  καταδίκη              ≠ αθώωση, απαλλαγή
·  παράβαση            ≠ τήρηση, εφαρμογή
·  επιταχύνω           ≠ επιβραδύνω, αργοπορώ, βραδυπορώ
·  αναγκαίος            ≠ ανώφελος, περιττός, αχρείαστος
·  διένεξη                ≠ ομόνοια, σύμπνοια
·  ιδεατός                ≠ αισθητός, υπαρκτός
·  σύνθετος             ≠ απλός, μονομερής , απλουστευμένος
·  ασάφεια              ≠ σαφήνεια, ευκρίνεια, ενάργεια
·  παράξενος           ≠ ομαλός, φυσικός, συνήθης
·  έξαρση                ≠ ύφεση ,μείωση , άμβλυνση
·  ενέργεια              ≠ αδράνεια, ακινησία, στασιμότητα
·  αρετή                  ≠ ελάττωμα, ατέλεια, ανηθικότητα
·  δυστυχία             ≠ ευτυχία, ευδαιμονία, ευμάρεια
·  διευρύνω             ≠ συρρικνώνω, περιορίζω
·  θέσπιση               ≠ κατάργηση, άρση
·  απόλυτος             ≠ σχετικός, διαλλακτικός
·  επιδοκιμάζω        ≠ αποδοκιμάζω , επικρίνω
·  μονοσήμαντος      ≠ πολυσήμαντος , αμφίσημος
·  επιείκεια              ≠ αυστηρότητα
·  επαναστατικός     ≠ συντηρητικός , κομφορμιστής
·  αρμονία               ≠ δυσαρμονία
·  πλασματικός        ≠ πραγματικός, αληθινός
·  δικαίωμα             ≠ υποχρέωση, καθήκον
·  πρόοδος              ≠ συντήρηση, οπισθοδρόμηση
·  ουσιώδης             ≠ επουσιώδης
·  θάρρος                ≠ δειλία, ατολμία
·  κύρος                  ≠ απαξία, ασημαντότητα
·  λήθη                   ≠ μνήμη, θύμηση, ανάμνηση
·  λιτός                   ≠ πλούσιος, πολυτελής, σύνθετος
·  μεριμνώ               ≠ αδιαφορώ, αμελώ, ολιγωρώ
·  μεταβάλλω          ≠ παγιώνω, σταθεροποιώ
·  κατηγορία           ≠ έπαινος, εγκώμιο
·  νοερός                ≠ αισθητός , υλικός
·  διάσημος             ≠ άσημος , αφανής
·  οίκτος                 ≠ αναλγησία , σκληρότητα
·  όλεθρος              ≠ σωτηρία, λύτρωση
·  ομόνοια               ≠ διχόνοια, έριδα, διαμάχη
·  παραβαίνω          ≠ τηρώ , σέβομαι
·  παράξενος            ≠ κανονικός, φυσιολογικός
·  παραμορφώνω     ≠ σχηματίζω, μορφοποιώ
·  παροχή                ≠ στέρηση, αφαίρεση
·  πειθαρχία             ≠ ανυπακοή, απείθεια
·  πίστη                    ≠ δυσπιστία, απιστία, υποψία
·  προκατάληψη       ≠ αντικειμενικότητα
·  πρόοδος               ≠ οπισθοδρόμηση , παρακμή
·  σαφής                  ≠ ασαφής, αόριστος, δυσνόητος
·  σπουδαίος            ≠ ασήμαντος, μηδαμινός, τιποτένιος
·  συνεχής               ≠ περιοδικός, στιγμιαίος, παροδικός
·  ύπαρξη                ≠ ανυπαρξία, απουσία, έλλειψη
·  ύφεση                 ≠  άρση, αύξηση, επιδείνωση
·  χειραφέτηση        ≠ αυτοτέλεια, αυτονομία
·  ωφέλεια              ≠  ζημιά, βλάβη
·  καλαίσθητος        ≠ ακαλαίσθητος, κακόγουστος
·  καλλιεργημένος   ≠ ακαλλιέργητος
·  έλλειψη               ≠  επάρκεια, αφθονία
·  επίκαιρος            ≠ ανεπίκαιρος, άκαιρος
·  εξηγώ                 ≠ παραποιώ , παρερμηνεύω
·  ηθικός                 ≠ ανήθικος,  ανέντιμος
·  νόμιμος               ≠ παράνομος , άνομος
·  καταγγέλλω        ≠ συνηγορώ , υπερασπίζομαι
·  πλήρης                ≠ .άδειος , κενός
·  αλλάζω               ≠ σταθεροποιώ , παγιώνω
·  κακός                 ≠ καλός ,άκακος, καλόκαρδος
·  οκνηρός              ≠ εργατικός , δραστήριος, φίλεργος
·  ολόκληρος          ≠ τμηματικός , ελλιπής
·  παίρνω                ≠ αφήνω, παραχωρώ , δίνω
·  συμφωνώ            ≠ διαφωνώ , αμφισβητώ
·  άπληστος            ≠ εγκρατής, ολιγαρκής
·  τρυφερός            ≠ σκληρός, τραχύς. ωμός
·  άγνοια                ≠ γνώση , επίγνωση
·  αναγκαίος           ≠ προαιρετικός , εκούσιος
·   πλήξη                 ≠ ευθυμία, διασκέδαση
·  γόνιμος               ≠ άγονος ,άκαρπος
·  δημιουργώ          ≠ φθείρω , καταστρέφω
·  διεθνισμός           ≠ εθνικισμός
·  διευκρινίζω         ≠ μπερδεύω, θολώνω
·  ελεύθερος           ≠ σκλάβος, υποτελής
·  συμπάθεια           ≠ εχθρότητα
·  επιτυχία              ≠ αποτυχία, αστοχία
·  ηθικός                 ≠ ανήθικος, ανέντιμος, άτιμος
·  ωφέλιμος            ≠ ανώφελος , άσκοπος
·  όμοιος                 ≠ ανόμοιος, διαφορετικός
·  παραβαίνω           τηρώ , σέβομαι
·  παράλληλος         ≠ αντίθετος, τεμνόμενος
·  σχετικός              ≠ άσχετος
·  ευχαρίστηση        ≠ δυσαρέσκεια, αηδία
·  ωθώ                    ≠ έλκω, προσελκύω


           Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος