Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

24 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Λακωνικότητα (Σχεδιάγραμμα)


ΛΑΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ§  Λακωνικότητα είναι η ικανότητα έκφρασης ενός ατόμου με μεστότητα , περιεκτικότητα και συντομία.

§ Ο τρόπος έκφρασης των απόψεων δε σχετίζεται μόνο με το μορφωτικό επίπεδο και την πνευματική καλλιέργεια του ατόμου αλλά είναι συνάρτηση και του ευρύτερου τρόπου ζωής, των ηθών της φιλοσοφίας και των αξιών  του. Η απλή και εύστοχη  διατύπωση δηλώνει υψηλό πνευματικό επίπεδο, σωστή χρήση γλώσσας αλλά και λιτότητα στον τρόπο σκέψης και ζωής.


§   Σήμερα που κυριαρχούν οι γρήγοροι ρυθμοί εκτύλιξης των γεγονότων , ο καταιγισμός μηνυμάτων , ο μηχανοποιημένος τρόπος ζωής, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η μεστή έκφραση , γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και τα νοήματα πρέπει να κατανοούνται γρήγορα.


Αξία λακωνικότητας

§ Ο μεστός  και περιεκτικός λόγος , που γίνεται ευκολότερα κατανοητός, διευκολύνει την επικοινωνία και προωθεί τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των ατόμων.

§ Η  διαλεκτική σχέση λόγου και σκέψης βοηθά στην πνευματική καλλιέργεια .Αναπτύσσεται η κριτική ικανότητα και η γόνιμη αμφιβολία , ο άνθρωπος βρίσκεται σε πνευματική επαγρύπνηση και διαμορφώνει συγκροτημένη εικόνα και άποψη για τον κόσμο γύρω του.

§ Προσδίδει στο διάλογο τα ουσιαστικά του χαρακτηριστικά και τον καθιστά ενδιαφέροντα με την αποφυγή της μακρηγορίας και των επαναλήψεων .

§  Βοηθά τους διαλεγόμενους να προσδιορίσουν με σαφήνεια σε σύντομο χρόνο και τον κεντρικό πυρήνα των σκέψεων του συνομιλητή.

§ Καθιστά το λόγο λιτό, απέριττο, ευνοεί την ακριβόλογη διατύπωση και την περιεκτική έκφραση απόψεων. Ο λιτός λόγος  απόκτά με τη συμπύκνωση μεγαλύτερη εκφραστική δύναμη και με τη σαφήνεια και την ευστοχία εντυπώνεται ευκολότερα στη συνείδηση του δέκτη.

§   Ο λακωνισμός στον πολιτικό λόγο βοηθά στην κατανόηση του από τον απλό πολίτη , στον έλεγχο της εξουσίας και την αποφυγή φαινομένων λαϊκισμού και δημαγωγίας.

§ Σε διεθνές επίπεδο με το λακωνισμό διατυπώνονται  καλύτερα και διεκδικούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα , προωθούνται ο διάλογος και η συνεργασία για την εδραίωση κλίματος συναδέλφωσης και παγκόσμιας ειρήνης.

          
                          Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος