Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

24 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Νέοι και Ευρώπη (Σχεδιάγραμμα)


ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι προσδοκίες των νέων


Οι νέοι ελπίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δύναμη να κάνει  πραγματικότητα όσα ήδη φαίνεται ότι επιδιώκει:

§  Να απομακρύνει οριστικά την απειλή του πολέμου και να διαμορφώνει σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών .

§ Να καταπολεμά το ρατσισμό και τον εθνικισμό στο πλαίσιο του ενιαίου κοινωνικού χώρου.

§  Να διαδραματίζει θετικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις ως οικονομική , τεχνολογική και πολιτική δύναμη.(Υιοθέτηση ανθρωπιστικής πολιτικής για ενίσχυση των ασθενέστερων όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρώπης αλλά και διεθνώς).

§ Να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των χωρών – μελών και να επιφέρει οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης προκειμένου να αμβλυνθεί η ανεργία.

§ Να παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των νέων ( με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας όπως το διαδίκτυο) για ανταλλαγή απόψεων και διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων. Η ανάληψη κοινής δράσης θα οδηγήσει την αντιμετώπιση πανευρωπαϊκών και διεθνών προβλημάτων .

§  Να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών , ακαδημαϊκών και πολιτιστικών ιδρυμάτων, την προαγωγή της έρευνας και , γενικότερα, του πνευματικού πολιτισμού.

§  Να συμβάλλει στην ανταλλαγή των πολιτιστικών χαρακτηριστικών για ανανέωση των εθνικών πολιτισμών κα να δίνει τη δυνατότητα να προβάλλονται oι πολιτισμοί αυτοί στο εξωτερικό.


Οι ανησυχίες των νέων


§ Η διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής , κυρίως    σε ζητήματα εργασιακά, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας, την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και τον κίνδυνο περιθωριοποίησης των ομάδων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις (χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, περιορισμένη εξειδίκευση, αδυναμία εξοικείωσης με την τεχνολογία).

§ Η επιβολή αποφάσεων που υπαγορεύονται από τα συμφέροντα των ισχυρότερων  ευρωπαϊκών κρατών.

§   Η απομάκρυνση από τις ηθικές αξίες, λόγω της επικράτησης υλιστικών μοντέλων.

§ Η αλλοίωση της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας των εθνών , εξαιτίας της άκριτης αποδοχής πολιτιστικών στοιχείων από το εξωτερικό.

§ O κίνδυνος αστάθειας στην υφήλιο , επειδή  δεν υπάρχει ενιαία πολιτική, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση  αδυνατεί ακόμη να αποτελέσει ισχυρό εξισορροπητικό παράγοντα.

     
                                              Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)


Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος