Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

24 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ελλάδα και Σύγχρονος Κόσμος (Σχεδιάγραμμα)


Ο ρόλος της Ελλάδας στο σύγχρονο κόσμο

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

         Η σύγχρονη εποχή διακρίνεται από την προσπάθεια εξυπηρέτησης οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, από τις επεκτατικές βλέψεις των αναπτυγμένων χωρών σε βάρος τω αναπτυσσόμενων. Η προσπάθεια των ισχυρών για πολιτιστική διείσδυση απειλεί την εθνική φυσιογνωμία των λαών. Αν οι αναπτυσσόμενοι λαοί δεν αντισταθούν , ελλοχεύει ο κίνδυνος της ισοπέδωσης και αφομοίωσής τους . Η  Ελλάδα λοιπόν, πρέπει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις χωρίς ούτε να υποδουλωθεί ούτε να αφομοιωθεί. Είναι αναγκαίο , επομένως  , να προβεί σε ανάλογες ενέργειες και να τηρήσει μια συγκεκριμένη στάση.


§        Η Ελλάδα δεν αποτελεί μεγάλη τεχνολογική –οικονομική δύναμη, άρα δεν μπορεί να επηρεάσει άλλους λαούς από αυτή την άποψη. Μπορεί όμως να προσφέρει πολιτιστικά στην Ευρώπη και τον κόσμο μέσω της αναβίωσης αξιών του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει σημαντικά και το ίδιο το ελληνικό έθνος.

Þ      Η πλούσια παράδοση Ο σεβασμός και διατήρησή της , χωρίς υπερβολές και ακρότητες , θα διασφαλίσει την ιστορική συνέχεια του έθνους και θα επηρεάσει θετικά το σύγχρονο τεχνοκρατούμενο δυτικό πολιτισμό με τις πνευματικές –ανθρωπιστικές αξίες της και θα αποτελέσει μέσο αντίστασης στην ξενομανία που χαρακτηρίζει τους Έλληνες.

Þ      Η γλώσσα Διαθέτει ακρίβεια , γλαφυρότητα στην απόδοση κάθε νοηματικής απόχρωσης , τεράστιο παρελθόν και συνέχεια. Καλλιεργώντας τη γλώσσα το πνεύμα διατηρείται σε εγρήγορση και εξοβελίζεται η γλωσσική εξάρτηση. Η γλώσσα αποτελεί μέσο , για να περάσουν μηνύματα ανθρωπιάς, συνένωσης και ελευθερίας, που τόσο λείπουν από ένα κόσμο απανθρωποποιημένο, υποτελή στα υλικά αγαθά και στους άγονους ανταγωνισμούς.

Þ      Ο ανθρωπισμός Η αναβίωση και η εδραίωση αυτής της αξίας στις ψυχές των ανθρώπων είναι αναγκαία για τη διαφυγή από την ηθική χαλάρωση των καιρών και τη γενικότερη αδιαφορία για το συνάνθρωπο. Εξάλλου, πάνω σ’ αυτήν μπορεί να στηριχθεί η ενοποιητική προσπάθεια των λαών , ώστε να υπάρχει αλληλοσεβασμός  και να μην επικρατεί η εκμετάλλευση των αδύνατων κρατών από τα ισχυρά.

Þ      Η δημοκρατία , η ισοτιμία, η αξιοκρατία. Αν συνειδητοποιήσουν όλοι το αληθινό νόημα αυτών των όρων , τότε η δικαιοσύνη , ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η γενικότερη πρόοδος θα επικρατήσουν , μακριά από το πνεύμα του λαϊκισμού , της δημαγωγίας , της αδιαφορίας για τα κοινά αλλά και της σταθερής παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Þ      Η έννοια του μέτρου  Με την αναβίωση της αξίας αυτής θα επικρατήσει η συναίνεση και η λογική, μακριά από φαινόμενα όπως ο ρατσισμός , ο εθνικισμός, ο βιομηχανοποιημένος   τρόπος ζωής και η αλόγιστη εκμετάλλευση της φύσης.

Þ   Η καλαίσθητη ευαισθησία Η επίδοση των Ελλήνων στις Τέχνες και στα γράμματα είναι απαράμιλλη. Αν διαιωνιστεί τότε μπορεί να δώσει πρότυπα ζωής τέτοια , ώστε να αναχαιτιστεί η αισθητική κακοποίηση της σύγχρονης εποχής και η εμπορευματοποίηση της δημιουργίας.

Þ    Η αγάπη στην Ελευθερία Μόνο οι ελεύθεροι πολίτες μπορούν να δράσουν με άξονα τη σωφροσύνη, αποκρούοντας κάθε μορφή υποτέλειας που εγκλωβίζει το σύγχρονο κόσμο στα δημιουργήματά του (κοινωνίες αφθονίας, μηχανικός πολιτισμός) και τον οδηγεί σταδιακά αλλά σταθερά στον αφανισμό.

Þ      Ο Διάλογος  Μ’ αυτόν επιτυγχάνεται η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων , επιλύονται καλύτερα τα προβλήματα, ενώ αποδυναμώνεται ο δογματισμός και η αδιαλλαξία που συχνά οδηγείται σε πολεμικές συγκρούσεις.

Þ      Η αγωνιστικότητα , το ηρωικό φρόνιμα. Αυτές οι αρετές συμβάλλουν στη δημιουργία , στην εθνική ανεξαρτησία , στην προκοπή καθώς αποτελούν πρότυπο , για να αντισταθεί κανείς στη φυγοπονία κα στην πνευματική τελμάτωση.

Þ   Η προσαρμοστικότητα , η εφευρετικότητα και η πρωτοβουλία. Αποτελούν εφαλτήρια προόδου , αφομοίωσης ξένων στοιχείων , αναζήτησης νέων δρόμων που ανοίγουν ορίζοντες για κοινωνική και πολιτική ανασυγκρότηση.

Þ      Ο ελληνορθόδοξος χριστιανισμός Αποτελεί πηγή εσωτερικότητας κα πνευματικότητας, ικανή συνθήκη για τη διαμόρφωση ενός ήθους , που θα εκφράζεται και θα εκδηλώνεται με τις αρετές της αγάπης και της αδελφοσύνης, ενώ θα βοηθά στην αποτροπή του ατομικισμού, του μίσους και της κακίας, που συχνά χαρακτηρίζουν το σύγχρονο πολιτισμό.

Προτεραιότητες Ελληνισμού για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις

§         Οικονομικός τομέας

-  Αναδιάρθρωση της οικονομίας , αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων,  εργατι-κότητα, επαγγελματική συνείδηση , καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός , κίνητρα για επενδύσεις.

-    Καλύτερη ποιότητα στην προσφορά υπηρεσιών , παραγωγή αγαθών με ευνοϊκούς όρους εργασίας (αμοιβές , εργασιακό περιβάλλον) και καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της χώρας μας.

-  Κρατική μέριμνα κα κατάλληλος προγραμματισμός για ειδίκευση και επιμόρφωση των εργαζομένων.

§         Πολιτιστικός τομέας

Ανάπτυξη τεχνών, γραμμάτων , γλωσσική καλλιέργεια , αξιοποίηση των πνευματικών ανθρώπων.

    Ηθικοπνευματικός τομέας 
         
     Ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος, για να επιτυγχάνεται η καλλιέργεια των πολιτών και να αποκτούν εθνική αυτογνωσία, συνειδητοποιώντας την αξία του Ελληνισμού στον παγκόσμιο χώρο.
          
    Γενικότερη πνευματική αναβάθμιση της χώρας μας προκειμένου να αναπτυχθούν μηχανισμοί αντίστασης σε φαινόμενα μαζοποίησης και χειραγώγησης που επιχειρούνται από τις αναπτυγμένες χώρες.
       
   Συναίσθηση χρέους , αυτοκριτική , ιεράρχηση αναγκών και αξιών , διάθεση κα θέληση για πρόοδο.
§         Πολιτικοκοινωνικός τομέας

-     Εδραίωση υγιούς δημοκρατίας , καταπολέμηση αναξιοκρατίας και κοινωνικών ανισοτήτων, έλεγχος –περιορισμός της γραφειοκρατίας , καλύτερη οργάνωση της δημόσιας διοίκησης.

-    Αποφυγή φανατισμού, κλίμα πολιτικής συναίνεσης και διαλόγου, υπερκομματική αντίληψη κυβερνήσεων, ήθος ηγεσίας , αποφυγή ατασθαλιών και παραβιάσεων.

-      Ενιαία εξωτερική πολιτική με άξονα την ενεργητική ουδετεροφιλία , ενίσχυση της άμυνάς μας, αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά.

§         Εθνικός –Διεθνιστικός τομέας

-    Συντήρηση μνήμης παρελθόντος , πατριωτικό φρόνημα , σεβασμός στην παράδοση, δημιουργική επαφή με άλλους λαούς.

-     Γνώση εθνικών θεμάτων , εθνική ενότητα και ομοψυχία.


                        Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος