Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
 
  Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεννήθηκε από την ανάγκη των λαών να αντιμετωπίσουν με συλλογικό τρόπο κοινά προβλήματα, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, των οποίων η οξύτητα και η περιπλοκότητα προκαλούν ανασφάλεια στους πολίτες και δημιουργούν συχνά εκρηκτικές καταστάσεις. Γι’ αυτό οι στόχοι που έθεσε η ενωμένη Ευρώπη σχετίζονται άμεσα με την επίλυση αυτών των ζητημάτων και την εξασφάλιση της συνεχούς προόδου  της γηραιάς ηπείρου.

  Πρωταρχική μέριμνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία όλων των κρατών μελών της. Σ’ αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται η χρηματοδότηση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας κάθε χώρας, η χάραξη ενιαίων προγραμμάτων ανάπτυξης, η υιοθέτηση κοινού νομίσματος, του ευρώ και η κατάργηση των δασμών για τη διευκόλυνση του εμπορίου και των ανταλλαγών. Έτσι, προσδοκάται ότι σταδιακά θα λυθούν τα επείγοντα προβλήματα, θα δοθούν σε όλους τους λαούς ίσες ευκαιρίες για πρόοδο και θα καταργηθεί η διάκριση των κρατών σε ισχυρά και ανεπτυγμένα και σε ανίσχυρα και αναπτυσσόμενα που εξαρτώνται και ελέγχονται από τα πρώτα.
  
  Δεύτερος στόχος είναι η διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας με την ανάδειξη της δημοκρατίας ως του μόνου πολιτεύματος που εγγυάται την έννομη τάξη και αναβάθμιση του συνολικού επιπέδου ζωής. Με τους θεσμούς και τις αρχές της η Ευρώπη επιδιώκει να εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης αυταρχικών καθεστώτων αλλά και να διαφυλάξει τις αξίες της ισότητας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, καθώς και τα κατοχυρωμένα δικαιώματα ατόμων και εθνικών συνόλων.
     
  Επιδίωξη της ενωμένης Ευρώπης είναι και η διατήρηση της ειρήνης στον γεωγραφικό της χώρο. Η ανάμνηση των δύο παγκοσμίων πολέμων που αιματοκύλισαν την Ευρώπη έχει ενισχύσει την πεποίθηση ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν πρέπει να βρεθούν σε ανάλογη θέση και ότι οι αντιθέσεις θα επιλύονται με το διάλογο και όχι με τη βία. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για την εφαρμογή ταυτόσημης εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής που θα συντελέσει στην απόκτηση μιας πιο δυναμικής παρουσίας στη διεθνή σκηνή, έτσι ώστε να αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι από υπονομευτές αυτού του υπερεθνικού οργανισμού.
    
   Άλλο ένα μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η συνεργασία κα η αμοιβαία προσπάθεια για την αντιμετώπιση οικουμενικής εμβέλειας προβλημάτων, όπως είναι η οικολογική καταστροφή, η ανεργία και η μετανάστευση. Έχει  ήδη γίνει κατανοητό ότι μία χώρα δεν μπορεί να δώσει αποτελεσματικές λύσεις σ’ αυτά τα ακανθώδη θέματα. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η κοινή συμπόρευση και η αναζήτηση τρόπων συντονισμένης δράσης που θα εξασφαλίσουν ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον.
     
  Επιπρόσθετα, η διαμόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης από τους πολίτες των κρατών – μελών θα αποτελέσει παράγοντα συνοχής και ενότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με πολιτιστικές ανταλλαγές που καλλιεργούν την ιδέα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πολιτισμού, στον οποίο έχουν ισότιμη συνεισφορά όλα τα ευρωπαϊκά έθνη. Συγχρόνως όμως η υγιής ένωση επιδιώκει και τη διατήρηση της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας κάθε λαού με την αναγνώριση του δικαιώματος του να έχει τη γλώσσα, τη θρησκεία του, την παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό του. Έτσι, η ευρωπαϊκή ταυτότητα θα οικοδομηθεί πάνω στο σεβασμό του διαφορετικού και στην αντίληψη ότι δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι λαοί.
     
 Συμπερασματικά, όραμα αποτελεί η δημιουργία ενός πολυπολιτισμικού υπερεθνικού συνόλου, δημοκρατικού και πρωτοποριακού που θα δικαιώσει τις ελπίδες για ειρήνη, εξέλιξη και ευτυχισμένη διαβίωση. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν  γίνει πολλά αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα, για να υλοποιηθούν οι στόχοι της ενωμένης Ευρώπης και να τεθούν οι βάσεις για μια δυναμική, ουσιαστική και επιτυχημένη παρουσία της στο παγκόσμιο στερέωμα.
      
                         Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)
     
  
     

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος