Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Μαρ 2012


ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
« Η διαχρονική απειλή του Μεσσιανισμού »


  Φαινόμενο ακραίο, σοβαρό και πολυσύνθετο, ο μεσσιανισμός, μαστίζει στις μέρες μας αρκετές,  υπανάπτυκτες κυρίως, κοινωνίες. Πρόκειται για την προσδοκία ελεύσεως ενός σωτήρα, ο οποίος έχοντας έμφυτα ξεχωριστά χαρίσματα θα λυτρώσει το λαό ή το έθνος από τα προβλήματα του. Η προσδοκία αυτή δεσμεύει τους ανθρώπους στην παθητική παρακολούθηση των τεκταινόμενων και υποθάλπει την κοινωνική αδιαφορία. Συνακόλουθα, συμβάλλει στη διάσπαση της κοινωνικής συνοχής και καθίσταται επιζήμια για την πολιτική και πολιτειακή λειτουργία.


  
  Επιτακτική είναι η ανάγκη, λοιπόν, του επακριβούς προσδιορισμού των παραγόντων που ευνοούν την επικράτηση του μεσσιανισμού σε μια κοινωνία. Αρχικά, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που άμεσα συνεπάγεται και την πνευματική ισχνότητα ενός λαού τον ωθεί στην υιοθέτηση μεσσιανικών πεποιθήσεων. Οι πολίτες δεν έχουν ανεπτυγμένη κριτική ικανότητα, στερούνται γνώσεων και ορθού τρόπου σκέψης και ως απόρροια αυτών, εύκολα χειραγωγούνται και ετεροκατευθύνονται. Η ελλιπής μόρφωση τους καθιστά ευάλωτους σε κάθε μορφή υπολανθάνουσας εξωτερικής επίδρασης και ανίσχυρους να αντιδράσουν.

   
 Επιπλέον, η διαμορφωμένη πραγματικότητα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξάπλωση του μεσσιανισμού. Αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι σε χώρες που βασιλεύει η φτώχεια, η εξαθλίωση, ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι ανισότητες, ο ερχομός του σωτήρα – ηγέτη φαντάζει ως η μοναδική διέξοδος, η τελευταία ελπίδα για την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος. Επιπρόσθετα, η νωθρότητα των πολιτών, η αδιαφορία και περιφρόνηση για τα κοινά που εκπηγάζει από την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνάμεις τους, έχει ως λογικά επακόλουθα υο συμβιβασμό και την ενδοτικότητα καθώς και την εναπόθεση των ελπίδων για αλλαγή της κατάστασης στο Μεσσία.

   
  Ακόμη την έξαρση του μεσσιανισμού υποδαυλίζουν διάφορες πηγές εξωτερικής επιρροής, όπως τα μέσα ενημέρωσης. Αντικειμενικός σκοπός τους η πόλωση και ο φανατισμός, η εμφύσηση ακραιφνών ιδεολογιών και πεποιθήσεων, στις οποίες εντάσσεται και ο μεσσιανισμός. Έτσι ικανοποιούνται τα συμφέροντα των δημαγωγών, οι βλέψεις, οι επιδιώξεις και οι προσδοκίες τους. Τέλος, η αρχηγική αυταρέσκεια και η ιδιοτέλεια των αρχόντων της κάθε χώρας μπορεί να οδηγήσει στην εγκόλπωση της μεσσιανικής νοοτροπίας. Εξάλλου, η απογοήτευση από τις πολιτικές επιλογές είναι συχνά τόσο μεγάλη που οδηγεί το λαό στην εναπόθεση των ελπίδων του στο Μεσσία.

   
 Καταλήγουμε, λοιπόν, στο ευλογοφανές συμπέρασμα ότι ο μεσσιανισμός υπονομεύει τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος αλλά και του κοινωνικού συνόλου. Ο μεσσιανισμός είναι εκ βάθρων αναχρονιστικός και δεν αρμόζει στη σύγχρονη εποχή μας. Ας τον περιορίσουμε για να πάμε μπροστά.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.


1.     Να αποδώσετε περιληπτικά το νόημα του κειμένου ( 80-100 ) λέξεις.
                                                                                                    ( Μονάδες 25 )2.  Να επισημάνετε πέντε διαρθρωτικές λέξεις στο κείμενο και να δηλώσετε τη σημασία τους.
                                                                                                      ( Μονάδες 5 )3.     Να βρείτε τους τρόπους ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου.

                                                                                                      ( Μονάδες 5 )4.     Σε ποιο γραμματειακό είδος ανήκει το κείμενο και γιατί;

                                                                                                      ( Μονάδες 5 )5.     Να βρείτε τα συνώνυμα των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου.

                                                                                                      ( Μονάδες 5 )


6.   Να γράψετε ένα παράγωγο ( απλό ή σύνθετο ) από το β΄ συνθετικό των παρακάτω λέξεων : συνοχής, υιοθέτηση, κατάστασης, ιδιοτέλεια, συνόλου.
                                            
                                                                                                 ( Μονάδες 5 )


7.     « Η ελλιπής μόρφωση τους καθιστά … ανίσχυρους να αντιδράσουν ». Να αναλύσετε το απόσπασμα σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων.

                                                                                               ( Μονάδες 10 )


8.  Ο Μεσσιανισμός έχει τις ρίζες του στο ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν των λαών της Ανατολής. Σήμερα  παρά τα βήματα προόδου  σε πολιτικό επίπεδο και την προώθηση των δημοκρατικών θεσμών, το φαινόμενο εξακολουθεί να υπάρχει. Να αναφερθείτε στις αρνητικές συνέπειες του Μεσσιανισμού και να προτείνετε τρόπους αντίστασης των πολιτών στις απειλές αυτής της ξεπερασμένης και αντιδημοκρατικής ιδεολογίας.

                                                                                                      ( Μονάδες 40 )

                          Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος