Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Εκπαίδευση (Ολοκληρωμένο Θέμα)ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΕΜΑ  Η προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου πραγματώνεται με κατάλληλη διαπαιδαγώγηση, η οποία μέσα από συγκεκριμένες κατευθύνσεις επιχειρεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες κάθε νέου με απώτερο στόχο την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. Μεταξύ άλλων φορέων αγωγής η εκπαίδευση έχει κυρίαρχη θέση και όταν λειτουργεί σωστά, ανταποκρίνεται στην αποστολή της που είναι η προετοιμασία της νεολαίας για ομαλή ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
     
 Σήμερα η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη έχει διαμορφώσει νέες κοινωνικές συνθήκες που απαιτούν ολοκληρωμένη και ποιοτική εκπαίδευση. Το σύγχρονο, λοιπόν, σχολείο έχει να επιτελέσει ένα δύσκολο και πολυεπίπεδο έργο. Κατά πρώτο λόγο, χρέος της εκπαίδευσης είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και ανάλογης επιστημονικής κατάρτισης με απώτερο στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση. Η δημιουργία, με άλλα λόγια, ανθρώπων με επαγγελματικά προσόντα, ικανών να αυξήσουν την παραγωγικότητα της κοινωνίας, να συντελέσουν στην ανάπτυξη των οικονομικών κλάδων και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση οφείλει να συντελέσει στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και του προβληματισμού, για τη σωστή αξιολόγηση των γεγονότων και καταστάσεων που εκτυλίσσονται στις πολύπλοκες κοινωνίες της εποχής.
     
  Η εκπαίδευση καλείται ακόμη να αναπτύξει την κοινωνικότητα του νέου, να ενισχύσει την κοινωνική του συνείδηση και να τονώσει το πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης, με επιδίωξη τη δημιουργία ουσιαστικών διαπροσωπικών σχέσεων. Επιπλέον, απαιτείται η ενημέρωση του μαθητή για την αγορά εργασίας με την οργανωμένη και αναβαθμισμένη διδασκαλία του μαθήματος του επαγγελματικού προσανατολισμού. Έτσι θα αποφύγει επιλογές που σχετίζονται με κορεσμένους επαγγελματικούς κλάδους και θα αναδειχθούν οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του.
      
  Η ύπαρξη καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, που θα συνδυάζει γνώση και σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή κατάλληλων γνωστικών εφοδίων αλλά και την αντιμετώπιση του μαθητή όχι ως απρόσωπης μονάδας αλλά ως προσωπικότητας με ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις. Έτσι θα υπάρξει η ψυχική επαφή μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού και θα δημιουργηθεί κλίμα κατανόησης και ειλικρινούς διαλόγου πάνω σε σχολικά αλλά και γενικότερα προβλήματα που σχετίζονται με τις εφηβικές ανησυχίες.
     
 Αλλά και η γαλούχηση του νέου με ηθικές αρχές, αξίες και ανώτερα ιδανικά πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητες του σχολείου, γιατί έτσι τίθενται οι βάσεις για τη δημιουργία ενάρετων χαρακτήρων με ανθρωπιστικά ιδεώδη και σεβασμό προς το συνάνθρωπο. Η σύγχρονη εποχή που ευνοεί την επικοινωνία των λαών κρύβει κινδύνους πολιτιστικής διείσδυσης των εξελιγμένων κρατών. Επομένως, η εκπαίδευση καλείται να καλλιεργήσει τη φιλοπατρία και ταυτόχρονα με την ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού παρελθόντος του έθνους, να προβάλλει την ανάγκη αντίστασης και διαφύλαξης της εθνικής ταυτότητας.
     
  Επιπρόσθετα, το σχολείο μπορεί να αποτελέσει χώρο γόνιμης αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των νέων σε καθημερινή βάση. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη δημιουργία κτιριακών συγκροτημάτων με βιβλιοθήκες, χώρους άθλησης, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εφαρμογής της νέας τεχνολογίας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εξοικείωση με την τεχνολογία σε μια εποχή που αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της παγκοσμιοποιημένης ανθρώπινης κοινότητας.
     
 Συμπερασματικά, σ’ ένα κόσμο διαρκών αλλαγών και υψηλών απαιτήσεων το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να αναπροσαρμόσει τις μεθόδους του και να θέσει έναν υψηλό στόχο. Τη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο της συνολικής αναβάθμισης της κοινωνίας. Μόνο με την ποιοτική και ανθρωπιστική παιδεία ως βάση θα υλοποιηθεί το όραμα για την αναγέννηση της ανθρωπότητας και την ευτυχισμένη διαβίωση των πολιτών.

     
                                                     Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος