Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

21 Μαρ 2012

"Το Δίκαιο της Πυγμής" Περίληψη"Το Δίκαιο της Πυγμής"
Περίληψη

  Στο κείμενο παρατίθεται η θεωρία  του δικαίου της πυγμής. Αρχικά, παρατίθεται η άποψη κάποιων υποστηρικτών της, σύμφωνα με την οποία η προσπάθεια βίαιης επιβολής της βούλησης και του συμφέροντος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πρόοδο της ανθρωπότητας και έχει διαχρονική βάση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αντίθετη άποψη του συγγραφέα που αμφισβητεί τη μελλοντική ισχύ της θεωρίας, καθώς πιστεύει ότι κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει η διαμορφωμένη κατάσταση με τη μεταβολή της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι καθετί φυσικό δεν είναι απαραίτητα και σωστό και ότι η ανθρωπιά αναδεικνύεται με την ηθική συμπεριφορά και την αποφυγή χρήσης βίας
.
                                               Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)


    


Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος