Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

24 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Παγκοσμιοποίηση (Σχεδιάγραμμα)


      Παγκοσμιοποίηση –Διεθνισμός -Κοσμοπολιτισμός

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


      Πρόκειται για την ιδεολογία που αρνείται την αυτοτέλεια μεμονωμένων εθνών  ή κρατών , προπαγανδίζει την υπέρβαση των εθνικών τους παραδόσεων και του πατριωτισμού και επιδιώκει την ένταξή  τους  σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο με παγκόσμιες αρχές.Θετικές επιδράσεις

  §  Με τη διακρατική επαφή κάθε χώρα αποκτά ενημέρωση για τα ζωτικά προβλήματα που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Επιπλέον με τη συνεργασία και το διάλογο αξιοποιεί το προνόμιο της κριτικής και δέχεται επιδράσεις που αναβαθμίζουν τον πνευματικό της πολιτισμό.


§    Η ενημέρωση οδηγεί στη ανανέωση των κοινωνικών δομών και στη βελτίωση νόμων και θεσμών, μέσω της δημιουργικής αφομοίωσης του τρόπου οργάνωσης άλλων  κρατών. Παράλληλα, διευρύνεται  η κοινωνική συνείδηση, αφού κάθε λαός αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα.


§   Στα πλαίσια της διεθνοποίησης, τα επιμέρους κράτη δέχονται ερεθίσματα για την πολιτική αναδιάρθρωση, υιοθετώντας νέα πολιτικά συστήματα και θεωρίες και αντιμετωπίζοντας από κοινού παθογενή φαινόμενα. Επιπρόσθετα προωθείται ο πολιτικός διάλογος και εδραιώνεται η δημοκρατία ως υγιέστερο πολίτευμα.


§  Διαδίδονται τα τεχνολογικά επιτεύγματα και οι βελτιωμένες μέθοδοι παραγωγής και οργάνωσης, που διευκολύνουν την οικονομική  ανάπτυξη  ιδιαίτερα των ασθενέστερων κρατών.


§      Σε πολιτιστικό επίπεδο ενθαρρύνεται η γνωριμία με τις παραδόσεις των άλλων λαών και η ανταλλαγή καλλιτεχνικών δημιουργημάτων.


§   Προωθείται και υλοποιείται στην πράξη ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενισχύεται η αλληλεγγύη των λαών και παγιώνεται η ειρήνη για όλη την ανθρωπότητα.


Αρνητικές επιδράσεις


§   Με την υπερκατανάλωση ξένων προϊόντων αποδυναμώνεται η οικονομία των αδύναμων χωρών και ενισχύεται η υποτέλεια και η οικονομική τους εξάρτηση από τις ισχυρές.
§  Τα  μέσα ενημέρωσης ελέγχονται από τις ανεπτυγμένες χώρες, που ενισχύουν την κυριαρχία τους σε βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών, αξιοποιώντας τις τεχνικές της διαφήμισης, της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας .


§ Η πολιτική κυριαρχία προωθεί και τη μηχανοκρατική οργάνωση της ζωής, περιθωριοποιείται το πνεύμα και επιβάλλει το υλιστικό πρότυπο.
.

§      Οι αξίες κλονίζονται, αφού τα ανθρωπιστικά ιδεώδη παραγκωνίζονται και υποτιμόνται, ενώ το χρήμα θεοποιείται και μετατρέπεται σε σκοπό ζωής.


§  Ενισχύεται η ξενομανία, εμπορευματοποιείται η τέχνη, αλλοιώνεται η γλώσσα και παρατηρείται ασέβεια στην πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον.


§   Τα άτομα υποτιμούν τα εθνικά  τους επιτεύγματα, χαρακτηρίζονται από σύνδρομο κατωτερότητας, αποκόπτονται από τη γονιμοποιό παράδοση, γεγονός που οδηγεί σε κρίση εθνικής ταυτότητας και σε αλλοτρίωση.


Προϋποθέσεις υγιούς διεθνισμού


§      Το άτομο οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του , να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο και να αποβάλει  την ξενομανία και την ασύδοτη επιδίωξη του κέρδους.


§      Καθοριστική κρίνεται και η συμβολή της οικογένειας , που οφείλει να εξασφαλίσει την επαφή του ατόμου με την παράδοση από μικρή ηλικία.


§        Η διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας είναι πρωταρχικά ζήτημα παιδείας. Επιβάλλεται, λοιπόν, ιδιαίτερα από την πλευρά των αναπτυσσόμενων χωρών να ενισχύσουν και να ανασυγκροτήσουν το εκπαιδευτικό τους σύστημα προκειμένου να ισχυροποιεί την κρίση και να ενεργοποιεί μηχανισμούς άμυνας απέναντι στην πολιτιστική ισοπέδωση.


§  Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να προβάλλουν παράλληλα με τα ξενόφερτα και παραδοσιακά πρότυπα ζωής.


§   Προβάλλει επιτακτική η δραστηριοποίηση των πνευματικών ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα, προκειμένου να επιτευχθεί η γόνιμη πολιτιστική αλληλεπίδραση.


§       Οι πολιτικοί ηγέτες οφείλουν  να δρουν με γνώμονα το κοινό καλό και όχι να προωθούν τις επεκτατικές τους βλέψεις και τα ιδιοτελή  τους συμφέροντα.


§ Υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης και προώθηση ενός ανθρωπισμού αγωνιστικού και μαχόμενου, που προωθεί ουσιαστικά το σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των λαών.


                       Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος