Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Βιβλίο (Ολοκληρωμένο Θέμα)ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΕΜΑ


Το βιβλίο αποτελεί πνευματικό αγαθό με διαχρονική παρουσία στην πορεία της ανθρώπινης ζωής. Είναι μια αστείρευτη πηγή γνώσεων,  μέσο καταγραφής εμπειριών και επιτευγμάτων, φορέας ανάπτυξης πολιτισμού, θεματοφύλακας αξιών και υψηλών ιδανικών. Σήμερα όμως παρά την ανεκτίμητη προσφορά του, το βιβλίο δεν έχει την ανάλογη απήχηση στο κοινό. Οι λόγοι παραγκωνισμού του σχετίζονται με τις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες και κυρίως με την επικράτηση των οπτικοακουστικών μέσων.


Το βιβλίο έχει αρκετές θετικές προεκτάσεις στον ανθρώπινο βίο. Κατά πρώτο λόγο, είναι φορέας ενημέρωσης για εξελίξεις σε  επίπεδο ανθρώπινης δραστηριότητας . Είναι ένα πολιτιστικό αγαθό, ένα πνευματικό δημιούργημα με μορφωτικά ερεθίσματα που θέτει σε εγρήγορση το πνεύμα και διευρύνει τους νοητικούς ορίζοντες. Καλλιεργεί, επίσης, τον προβληματισμό του ατόμου, ενεργοποιεί τη φαντασία, προωθεί την ερευνητική διάθεση, οξύνει την κριτική ικανότητα και  αναβαθμίζει το γνωστικό του επίπεδο.

Παράλληλα, η ανάγνωση βιβλίων δίνει την ευκαιρία για ένα φανταστικό ταξίδι με διαφορετικούς προορισμούς πέρα από τόπο και χρόνο. Είναι μια ευκαιρία φυγής από την πιεστική πραγματικότητα, που συσσωρεύει ψυχολογική πίεση και άγχος στον ανθρώπινο εσωτερικό κόσμο. Προσφέρει χαλάρωση, τέρψη των αισθήσεων και ταυτόχρονα συμβάλλει στην ηθική βελτίωση, καθώς μέσω των σελίδων του περνούν στον αναγνώστη  διαχρονικές αξίες, και υψηλά ιδεώδη.

Επιπρόσθετα, το βιβλίο αποτελεί μέσο έκφρασης συναισθημάτων, ιδεών, απόψεων με στόχο την προσέγγιση των συνανθρώπων. Έτσι τίθενται οι βάσεις της επικοινωνίας και της ψυχικής επαφής, στοιχεία απαραίτητα, σε μια εποχή απομόνωσης και κρίσης των διαπροσωπικών σχέσεων, ατομικισμού και αδιαφορίας για το συνάνθρωπο. Επιπλέον, η ενασχόληση με το χώρο του βιβλίου συντελεί στην  προώθηση της κοινωνικότητας και στη σύσφιξη των ανθρώπινων σχέσεων, με την ανταλλαγή απόψεων σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Η πολύτιμη προσφορά του βιβλίου στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων αλλά και στην επίτευξη υψηλού πολιτιστικού επιπέδου σε μια κοινωνία, καθιστά απαραίτητη την καλλιέργεια της αγάπης προς αυτό. Στο χώρο της οικογένειας, οι γονείς πρέπει να αποτελούν θετικά πρότυπα, να στρέφουν τα παιδιά τους προς την ανάγνωση βιβλίων στον ελεύθερο χρόνο και να συζητούν μαζί τους για την αξία του βιβλίου σε συνθήκες δημοκρατικού διαλόγου. Επιπλέον, ο χώρος της εκπαίδευσης πρέπει να δίνει στο παιδί ερεθίσματα για επαφή με το βιβλίο όχι μόνο των σχολικών μαθημάτων αλλά και το εξωσχολικό, έτσι ώστε να το αντιμετωπίσει σαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του. Ακόμη είναι απαραίτητη η δημιουργία βιβλιοθηκών στο χώρο του σχολείου αλλά και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, για να μπορούν οι πολίτες να προσεγγίσουν το καλό βιβλίο και να εκμεταλλευτούν τα οφέλη του.

Σημαντικός μπορεί να  είναι επίσης και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης, καθώς με την τεράστια εμβέλεια τους αλλά και τη μεγάλη απήχηση τους στο κοινό είναι σε  θέση να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα προώθησης του βιβλίου. Τέλος, καθοριστικός είναι και ο ρόλος του κράτους που οφείλει να ενισχύσει οικονομικά την ίδρυση βιβλιοθηκών σε κάθε γωνιά της επικράτειας, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, με στόχο να εξασφαλιστεί για τον απλό πολίτη η πρόσβαση στον ξεχωριστό κόσμο του βιβλίου.

Καταλήγοντας, το βιβλίο έχει ανεκτίμητη προσφορά σε όλες τι πτυχές  της καθημερινής πραγματικότητας. Αποτελεί προϋπόθεση για μια καλύτερη μελλοντικά κοινωνία και επένδυση για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και την άνοδο της πολιτιστικής στάθμης.  Γι’ αυτό είναι αναγκαία η στροφή προς αυτό, η δημιουργία μιας στενής σχέσης μαζί του και η αξιοποίηση των μοναδικών δυνατοτήτων του.


                                                      Ιωάννης Κανακούδης ( Φιλόλογος )

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος