Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Η Σύγχρονη Ελλάδα στις προκλήσεις των καιρών (Ολοκληρωμένο Θέμα)


Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΕΜΑ

  
  Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από διαρκείς αλλαγές και καθημερινές εξελίξεις σε κάθε επίπεδο της ανθρώπινης ζωής. Βασικά χαρακτηριστικά της είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οικονομική αλληλεξάρτηση των λαών και η δημιουργία μιας ενοποιημένης παγκόσμιας κοινότητας. Η Ελλάδα, χώρα αναπτυσσόμενη, οφείλει να ανταποκριθεί, να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να προχωρήσει σε ανάλογες ενέργειες, για να έχει μία αξιοπρόσεκτη παρουσία στη νέα πραγματικότητα.

 Η προσπάθεια της Ελλάδας θα πρέπει να είναι διαρκής, οργανωμένη, με συγκεκριμένους στόχους και οράματα και να αφορά κάθε τομέα ανθρώπινης δράσης. Κατά πρώτο λόγο, στον οικονομικό τομέα απαιτείται ανασυγκρότηση της οικονομίας, αξιοποίηση των χρημάτων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εργατικότητα, κίνητρα για επενδύσεις και καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός. Επίσης, ειδίκευση και συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων, αναβαθμισμένη ποιότητα στην προσφορά υπηρεσιών, ουσιαστική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της χώρας.

 Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την προσφορά ποιοτικής και πολύπλευρης μόρφωσης και τη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, με δυνατότητες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Σε πολιτικό επίπεδο, απαιτείται εδραίωση υγιούς δημοκρατίας, καταπολέμηση της αναξιοκρατίας και των κοινωνικών ανισοτήτων, καλύτερη οργάνωση της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, πρέπει οι πολιτικοί να διαθέτουν ηθικές προσωπικότητες, να είναι  «στρατευμένοι» στην υπηρεσία του κοινού συμφέροντος και να αποφεύγουν παράνομες ενέργειες.
  
 Σε πολιτιστικό επίπεδο, η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει την ανάπτυξη των τεχνών, να αξιοποιήσει τους αξιόλογους πνευματικούς ανθρώπους της, για να αποφύγει τους κινδύνους που εγκυμονεί η πολιτιστική διείσδυση των οικονομικά ισχυρών κρατών. Επιπλέον, είναι απαραίτητος ο σεβασμός στην παράδοση, το πατριωτικό φρόνημα, η εθνική ενότητα και ομοψυχία. Τέλος, η αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων, οι διευρυμένες αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και η δυναμική εξωτερική πολιτική.
  
 Συμπερασματικά, η Ελλάδα οφείλει να κάνει σημαντικά βήματα προόδου σε νευραλγικούς τομείς της δημόσιας ζωής. Η καλύτερη λειτουργία της κρατικής μηχανής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ευτυχισμένη διαβίωση των πολιτών. Συγχρόνως αποτελεί τη βάση για ισότιμη συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις και αναγνώρισης της ως σημαντικού μέλους της παγκόσμιας κοινότητας.

  
                               Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)
   

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος