Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μετανάστευση (Ολοκληρωμένο Θέμα)


ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
  
 Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο με ανελλιπή παρουσία στην πορεία της ανθρώπινης ζωής. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις, καθώς άνθρωποι που κατοικούν κατά κύριο λόγο σε φτωχές και υπό ανάπτυξη χώρες, προσδοκώντας μια ποιοτικότερη ζωή, κατευθύνονται προς τις εξελιγμένες χώρες της Δύσης. Σήμερα, η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς μετανάστες και έχει μετατραπεί σε χώρα έλευσης και φιλοξενίας σημαντικού αριθμού αλλοεθνών.
   
  Είναι αλήθεια ότι η διόγκωση του μεταναστευτικού ρεύματος προς τη χώρα μας προβληματίζει πολλούς πολίτες αλλά και υπεύθυνους κοινωνικούς φορείς. Οι μετανάστες γίνονται δέκτες κατηγοριών ενός ποσοστού του ντόπιου πληθυσμού για τα ζητήματα της ανεργίας και της εγκληματικότητας που αποτελούν σοβαρά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
   
 Αναμφίβολα, τα θέματα αυτά είναι πολύπλοκα και ιδιαίτερα σοβαρά. Όμως την ευθύνη για την ανεργία δεν τη φέρουν οι μετανάστες αλλά οι επικρατούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, καθώς και οι αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού. Η προσφορά εργασίας είναι αισθητά κατώτερη από τη ζήτηση, γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη σωστού προσανατολισμού. Οι μετανάστες, εξάλλου, απορροφώνται σε εργασίες που δεν ενδιαφέρουν την πλειονότητα των ελλήνων ανέργων.
   
  Από την άλλη σημαντική ευθύνη έχουν και οι έλληνες εργοδότες, οι οποίοι προσλαμβάνουν αλλοδαπούς με μικρότερες απολαβές και ελάχιστες αξιώσεις. Εργασίες που λίγοι έλληνες επιλέγουν, ανατέθηκαν στους ξένους και έτσι δόθηκε ώθηση στην εγχώρια οικονομία. Επιπρόσθετα, η αγορά διευρύνθηκε, καθώς  πολλαπλασιάστηκε το αγοραστικό κοινό της χώρας. Οι μετανάστες δαπανούν χρήματα, αγοράζουν από την εγχώρια αγορά, νοικιάζουν σπίτια, αναζωογονούν γειτονιές και χωριά που κάτω από άλλες συνθήκες, θα είχαν παραδοθεί στην απόλυτη εγκατάλειψη και ερήμωση.
   
 Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να συνδέουν την αύξηση της εγκληματικής δράσης με την έλευση των μεταναστών στη χώρα μας. Άλλωστε, στην οδό της παρανομίας συχνά τους οδηγεί η επιθετική και αφιλόξενη συμπεριφορά μας, καθώς είναι φτωχοί, απροστάτευτοι, δε γνωρίζουν τη γλώσσα, φοβούνται για το μέλλον τους και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ανέχειας. Παράλληλα, το επιχείρημα ότι αυτοί αποτελούν απειλή για την εθνική φυσιογνωμία και τον πολιτισμό μας δεν ευσταθεί, γιατί η κουλτούρα μιας κοινωνίας μπορεί να αλλοιωθεί μόνο από τον πολιτιστικό επεκτατισμό των ισχυρών του πλανήτη και όχι από την κουλτούρα των αδυνάτων.
   
  Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός δεν ταιριάζουν σε μια κοινωνία, όπως η ελληνική. Οι μετανάστες, αλλόφυλοι, αλλόθρησκοι και αλλοεθνείς είναι άνθρωποι, όπως όλοι μας. Άνθρωποι με αισθήματα, με αξία, με όνειρα για το μέλλον. Το διαφορετικό δεν αποτελεί απειλή για την κοινωνία μας αλλά μέσο για την αναβάθμιση της. Άλλωστε, σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινότητα, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ζουν ενωμένοι και αγαπημένοι με κοινό στόχο την ευτυχία.
  
  Ιδιαίτερα εμείς οι νέοι χρειάζεται να δείξουμε πνεύμα κατανόησης και ανεκτικότητας απέναντι στους ξένους που βρίσκονται στη χώρα μας. Αποτελεί αναγκαιότητα η ομαλή ένταξη τους και η προσαρμογή τους στην ελληνική κοινωνία. Οφείλουμε να τους αντιμετωπίσουμε  με σεβασμό, με κατανόηση, με πνεύμα αδελφοσύνης και αλληλεγγύης. Ο ελληνικός πολιτισμός υπήρξε ανοιχτός και πολυφωνικός και το πνεύμα γενναιοδωρίας και ανθρωπισμού των προγόνων μας πρέπει να εμπνέει και τη δική μας συμπεριφορά. Αν οι νέοι μετανάστες γαλουχηθούν με τις ελληνικές αξίες και αντιμετωπιστούν με σεβασμό, τότε θα αγαπήσουν τον τόπο μας.
   
 Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι  πλέον πολυπολιτισμικές, πολυφυλετικές και πολυγλωσσικές. Στόχος τους είναι η ειρηνική και ευτυχισμένη διαβίωση των μελών τους. Κριτήριο του πολιτισμού μιας χώρας σήμερα δεν είναι μόνο το ένδοξο παρελθόν, η οικονομική ευημερία και η τεχνολογική πρόοδος αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τις κάθε είδους μειονότητες.


Ιωάννης Κανακούδης ( Φιλόλογος )

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος