Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

18 Μαΐ 2012

Λεξιλόγιο (Συνώνυμα)Συνώνυμα       

1.     άβατος = απάτητος, ιερός
2.     αβέβαιος = αμφίβολος, άδηλος
3.     αβλεψία = παράλειψη, αμέλεια, απροσεξία
4.     αβρότητα = τρυφερότητα, λεπτότητα, ευγένεια
5.     αγωγή = ανατροφή, διαπαιδαγώγηση
6.     αδαής = ανήξερος, αμαθής, άπειρος
7.     αδάμαστος = ατίθασος, ανήμερος, αλύγιστος
8.     αδέσμευτος = ανεξάρτητος, ελεύθερος
9.     άδηλος = κρυφός, αβέβαιος
10. αδημονία = αγωνία, λαχτάρα
11.  αδιάβλητος = έντιμος, αδιάφθορος
12.  αδιαλλαξία = ισχυρογνωμοσύνη, πείσμα
13.  αδιάπτωτος = συνεχής, αμείωτος
14.  αδιάσπαστος = ενιαίος, αδιαίρετος
15.  αδιάφθορος = αδέκαστος, αδωροδόκητος
16.   αδιαφορία = απάθεια
17.  άδολος = απονήρευτος, ειλικρινής, αγνός
18.  άδοξος = άσημος, αφανής
19.  αεικίνητος = ακούραστος
20.   αέναος = παντοτινός, αιώνιος
21.  άεργος = οκνηρός, τεμπέλης
22.  αθέμιτος = παράνομος, ασεβής, ανήθικος
23.   αίγλη = λάμψη, ακτινοβολία
24.  αισθάνομαι = καταλαβαίνω
25.   άκαιρος = ακατάλληλος, άτοπος, παράκαιρος

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος