Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Μαΐ 2012

Λεξιλόγιο (Αντώνυμα)
Αντώνυμα

1.     βαθμιαίος ≠ απότομος, άμεσος
2.     βάναυσος ≠ ήπιος, πράος
3.     βαρετός ≠ ενδιαφέρων, συναρπαστικός
4.     βάσιμος ≠ αθεμελίωτος, αστήρικτος
5.     βατός ≠ δύσκολος, απροσπέλαστος
6.     βελτίωση ≠ επιδείνωση, χειροτέρευση
7.     βλαβερός ≠ λυσιτελής, ωφέλιμος
8.     βραδύνοια ≠ ευστροφία, οξύνοια
9.     βραδύς ≠ γοργός, ταχύς
10.βεβαιότητα ≠ αμφιβολία, επιφύλαξη
11.γενναίος ≠ άνανδρος, δειλός
12.γνήσιος ≠ κίβδηλος, πλαστός
13.γνωρίζω ≠ αγνοώ
14.γνώριμος ≠ άγνωστος, ξένος
15.γόνιμος ≠ άγονος, άκαρπος, ατελέσφορος
16.δαπάνη ≠ έσοδο
17.δέχομαι ≠ αρνούμαι, απορρίπτω
18.δευτερεύων ≠ κύριος, πρωτεύων
19.δηκτικός ≠ κολακευτικός
20.διαιρώ ≠ ενώνω, συνδέω

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος