Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

16 Οκτ 2015

Έκθεση Β΄ Λυκείου: Ιδέα - Παράγραφος (Τέχνη)


                                                Ιδέα - Παράγραφος

                                                          Τέχνη

H τέχνη έχει ιδιαίτερα σημαντική προσφορά στην κοινωνική ζωή. Αποτελεί χώρο επαφής ατόμων και λαών, φορέα καλλιέργειας διαπροσωπικών και διεθνών σχέσεων, μέσο παγκόσμιας επικοινωνίας και δημιουργίας προϋποθέσεων ειρηνικής συμβίωσης. Επισημαίνει την κοινή μοίρα των ανθρώπων, προσφέρει κοινή καλλιτεχνική συγκίνηση, ενώνει τους λαούς, αντιμάχεται το ρατσισμό και προβάλλει το ανθρωπιστικό ιδανικό. Επιπρόσθετα, ευαισθητοποιεί μέσα από την προβολή των σύγχρονων προβλημάτων και αυξάνει την αγωνιστικότητα των πολιτών, παρουσιάζοντας το όραμα ενός καλύτερου κόσμου. Η τέχνη στρατεύεται επίσης στον αγώνα για την εδραίωση αλλά και τη διατήρηση της δημοκρατίας. Με τις ιδέες που προβάλλει αφυπνίζει τις συνειδήσεις των πολιτών, ελέγχει την εξουσία και καταγγέλλει  συμπεριφορές. Επιπλέον, είναι συντελεστής διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας και της εθνικής φυσιογνωμίας ενός λαού . Ζωντανεύει την ιστορία, στηρίζει την παράδοση, αναδεικνύει τη συνέχεια ενός έθνους στο πέρασμα του χρόνου, συντηρεί τις αρχές, τις αξίες, τα ιδανικά του. Επιπρόσθετα, η τέχνη προωθεί τη συμφιλίωση του ανθρώπου με τη φύση, γεγονός απαραίτητο σε μια εποχή που ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το φυσικό ρυθμό ζωής και είναι επιτακτική η ανάγκη δραστηριοποίησης και ανάληψης δράσης για τη σωτηρία του φυσικού περιβάλλοντος.

                                 Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος